NATION-TEST-PLC-ECO

หมวดหมู่: รหัสสินค้า: NATION-TEST-PLC-ECO (SINK TYPE) ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดฝึกรุ่น : NATION-TEST-PLC-ECO (SINK Type)
หลักสูตร : การวายริ่งและเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย PLC
ประเภท : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ชุดฝึกปฏิบัติการรองรับการทดสอบมาตรฐานได้ถึงระดับ 3
——————————-
สมรรถนะที่ได้รับ
(1). การเรียนรู้และเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม
(2). การอ่านและเข้าใจความหมายของแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม
จะเป็นการเรียนรู้การใช้งานรีเลย์ในการออกแบบวงจรควบคุมการใช้งานเพื่อกลับทางหมุนของดีซีมอเตอร์ และควบคุมลำดับขั้นด้วยรีเลย์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นใบงานฝึกปฏิบัติการด้านการอ่านแบบและการวายริ่ง ก่อนเข้าสู่การเรียนรู้และฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย PLC ในลำดับถัดไป