AWP-TOOL-PR02

หมวดหมู่: รหัสสินค้า: AWP-TOOL-PR02 ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดเครื่องพิมพ์ปลอกมาร์คสายไฟและลาเบลพร้อมหลักสูตร
ประกอบด้วย ชุดฝึกรุ่น : AWP-TOOL-PR02
                   ชุดฝึกรุ่น : AWP-TOOL-PR03
หลักสูตร : การผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า
ประเภท : ตู้ควบคุมเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติด้วย PLC
ระดับทักษะ : ระดับปรับพื้นฐาน (B)
——————————-
คือสมรรถนะการอ่านแบบไฟฟ้าเพื่อเตรียมวัสดุก่อนการปฏิบัติงาน ผู้ฝึกจะได้รับการฝึกทักษะการอ่านแบบไฟฟ้า การใช้เครื่องพิมพ์ลาเบลและปลอกรหัสสายไฟ และรับการถ่ายทอดเทคนิคการติดลาเบลตามาตรฐานการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าของญี่ปุ่น