• 082-583-6000
  • 02-130 6718

ศูนย์ฝึกอบรม เจแฟค

เลขที่ 549/8 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

JFAC TRAINING CENTER

549/8 Luang Phaeng Road, Tabyao, Ladkrabang, Bangkok 10520
TAX ID : 0115558000791