รายชื่อบริษัทผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม (บางส่วน)
ลำดับที่ ชื่อบริษัท
1 บริษัท สยามฮิตาชิเอลลิเวเตอร์ จำกัด
2 PTT Maintenance and Engineering Co., Ltd.
3 บริษัท พานาโซนิคมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 บริษัท ทีซี ฟาร์มมาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
5 SIAM SCALES & SYSTEM CO., LTD.
6 TOYOTA BOSHOKU SIAM METAL CO., LTD.
7 บริษัท ไทยคูลิ่งเทาเออร์ จำกัด
8 Panasonic Automotive Systems Asia Pacific
9 TETRA PAK CO., LTD.
10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
11 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
12 Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd.
13 Dunnhumby (Thailand) Limited
14 PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
15 Bridgestone Carbon Black (Thailand) Co., Ltd.