IXON-IX2405

หมวดหมู่: รหัสสินค้า: IXON-IX2405 ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

PLC Remote Access ISO : 27001 Certified

อุปกรณ์สำหรับการควบคุมและเชื่อมต่อข้อมูลของ PLC และใช้บริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ โดยเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO : 27001

 

สำหรับรุ่น IX2405 เป็นชนิด IXrouter3 4G-Global

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.ixon.cloud