IXON-IX2206

Category: SKU: IXON-IX2206 Tags:

คำอธิบาย

3G/4G antennas

สายอากาศสำหรับรับ-ส่ง สัญญาน wifi สำหรับเชื่อมต่อกับ remote access รุ่น IXrouter3

 

สำหรับรุ่น IX2206 เป็นสายอากาศความยาว 20 เซนติเมตร ชนิดฐานแม่เหล็กพร้อมสายความยาว 3 เมตร

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.ixon.cloud