แผ่นสูญญากาศสำหรับเตรียมท่อปลอกสายไฟ

1,700.00 ฿

คำอธิบาย

แผ่นสูญญากาศสำหรับเตรียมท่อปลอกสายไฟ (Mark Tube)

1 แผ่น สามารถลอกใช้งานได้ 15 ครั้ง