SVA-MR-TB50

2,080.00 ฿

Category: SKU: MR-TB50 Tags:

รายละเอียด

เทอมินัลสำหรับต่อสาย I/O ของไดร์ฟเวอร์ J4 เพื่อความสะดวก ความง่ายในการเข้าสาย ทดแทนการบัดกรีผ่านคอนเน็คเตอร์