LABEL‐MARK‐EDU 01

25,000.00 ฿

Category: SKU: LABEL‐MARK‐EDU 01 Tag:

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษา ปวช ปี 1 (ไฟฟ้า เมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์) ระยะเวลาฝึก 8 ชั่วโมง (ใช้งานกลุ่มๆละ 2 คน )
ราคาเฉพาะชุดฝึก 25,00 บาท (สั่ง 5 ชุดขึ้นไป ไม่คิดค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมหลักสูตร)

ราคาชุดฝึกพร้อมเครื่องพิมพ์ลาเบลและปลอกหุ้มสายไฟ 52,000 บาท

ราคาชุดฝึก พร้อมเครื่องพิมพ์ เอกสารประกอบการฝึก ใบงานฝึก การฝึกอบรมครู อาจารย์ 55,000 บาท

ใช้สำหรับการฝึกเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ และทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการติดลาเบลและทำปลอกหุ้มสายไฟ และมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ DOL เพื่อใช้ในการฝึกวายริ่ง

ชุดฝึกจะประกอบไปด้วย เอกสารประกอบการบรรยาย แบบไฟฟ้า และไปด้วยใบงานฝึก จำนวน 10 ใบงาน ใช้ระยะเวลาการฝึก 8 ชั่วโมง