สมาชิก
ยินดีต้อนรับทุก ๆ ท่านเข้าสู่หน้าของการสมัครเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก JFAC MEMBER เพื่อรับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และการบริการองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยการสมัครสมาชิกนั้น จะแบ่งออกเป็น 5 หมวด 5 ระดับ ซึ่งจะมีรายละเอียดการบริการและค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

รายละเอียดการบริการ

General
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Technical
(900 บาทต่อปี)

Advance
(1,700 บาทต่อปี)

Professional
(3,900  บาทต่อปี)

The Trainer
(สำหรับสถานศึกษา)


คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ FA

/

/

/

/

/

คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ FA (Optional & Expension)

/

/

/

/

/

บทความองค์ความรู้ระดับพื้นฐาน

/

/

/

/

/

บทความองค์ความรู้ระดับเทคนิคเพื่อการผลิต

/

/

/

บทความองค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพ

/

/

/

องค์ความรู้ด้านเทคนิคการออกแบบ

/

/

องค์ความรู้ด้านเทคนิคการเขียนโปรแกรมควบคุม

/

/

องค์ความรู้ด้านมาตรฐานวิศวกรรมด้านการออกแบบ

/

องค์ความรู้ด้านมาตรฐานวิศวกรรมด้านการผลิต

/

องค์ความรู้ด้านมาตรฐานวิศวกรรมด้านการติดตั้ง

/

เอกสารบรรยายและใบงานประจำชุดฝึกปฏิบัติการ

/

แบบไฟฟ้าประจำชุดฝึกปฏิบัติการ

/

ตัวอย่างโปรแกรมประจำชุดฝึกปฏิบัติการ

/

สมัครสมาชิก


หมายเหตุ
สำหรับลูกค้าที่ต้องการสมัครสมาชิก (MEMBER)
ท่านสามารถชำระเงินค่าบริการสมาชิก
ชื่อบัญชี บริษัท เวียงไธ อิควิปเม้นท์ จำกัด
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
เลขบัญชี : 405-847464-7
และส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินมาที่
Email : jfac.customerservice@gmail.com
Line ID : @jfac
และรอยืนยันการเข้าระบบจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 1 วันทำการ